Письмовий переклад технічних матеріалів

Переклад технічних матеріалів це окрема дисципліна в основі, якої лежить лінгвістика та науково-технічні тексти. Цей вид переклад варто рзглядати з боку перекладацьких та науково-технічних позицій. Протягом останніх років, провели велику кількість лінгвістичних досліджень текстів технічного та наукового характеру. Згідно з цими дослідженнями, вчені прийшли до висновку, що в основі мови і стилю науково – технічних текстів лежать норми писемної мови, які мають специфічні характеристики.
Лексику спеціалізованої літератури можна відрізнити від інших, звернувши увагу на наступні ознаки:
– в текстах подано велика кількість вузькоспеціалізованої лексики;
– думка має максимально точно передаватися за допомогою коректно підібраних слів і словосполучень;
– велике значення мають спеціалізовані слова, які чітко висловлюють думку автора і забезпечують логічні зв’язки між усіма елементами висловлювання.
Характерні риси граматики науково-технічних текстів:
– викорисовуються тільки чітко встановлені граматичні норми;
– конструкції словосполучень, котрі використовують в спеціалізованих текстах, найчастіше пасивні, безособові і невизначено-особисті;,
– найчастіше речення бувають складносурядними та складнопідрядними;
– дієслово представлено в неособовій формі, вживання великої кількості іменників і прикметників.
Вчені довели, що особові форми дієслова в спеціалізованій літературі трапляються в два рази рідше, а наявність пасивних конструкцій в п’ять-шість разів збільшується, в порівнянні з текстами художньої тематики. Пов’язано це з тим, що тексти науково – технічної тематики покликані якомога точніше надати та пояснити особливі факти, а тексти, що мають художнє наповнення спрямовані на створення образів.
Інформація в науково – технічних текстах подається відмінними способами:
– основний акцент в текстах робиться на логічні аспекти, а не на емоційні;
– текст написаний не від першої особи, а використовується «колегіальний» стиль.
Основною формою технічного перекладу, є точний письмовий переклад. Перекладач, працюючи в бюро перекладів з технічними текстами, розподіляє весь обсяг роботи на декілька кроків.
Крок № 1. Ознайомлення з оригіналом.
Перекладач повинен прочитати оригінальний текст повністю, при необхідності використовувати додаткові джерела інформації, такі як словники, профільну літературу, довідники і т.і. Якщо перекладач знає тематичне спрямування тексту, можна почати підготовку до роботи, ще до отримання оригіналу, прочитавши спеціальну літературу і проконсультувавшись з професіоналами в цій галузі знань.
Крок № 2. Виділити логічні частини в оригінальному тексті. Розділити весь текст на закінчені смислові частини.
На визначення величини частини перекладу впливають три фактори:
– уривок має смислову закінченість. Таким уривком може бути абзац, речення і т.і., але цей уривок має бути змістовно завершеним;
– складне змістовне наповнення;
– можливості пам’яті перекладача, не кожен здатний запам’ятовувати величезну кількість спеціалізованих термінів, чим менше таких складнощів в тексті, тим краще для пам’яті перекладача.
Крок № 3. Попередній переклад тексту. На цьому етапі в обов’язки перекладача входить послідовна робота над підготовленими і визначеними частинами тексту. Визначивши і зрозумівши частину оригіналу, перекладач повинен подати його на рідній мові в письмовій формі. Перекладач повинен слідкувати за стилем, логікою і смисловим вираженням вихідного матеріалу.
Крок № 4. Вторинне прочитання вихідного тексту. Це необхідно для того, щоб звірити його з виконаним перекладом і проконтролювати правильність передачі змісту. Можливо, при чорновому перекладі були допущені упущення або помилки, які можливо виправити, тільки якщо порівняти частину перекладеного тексту з аналогічною частиною оригіналу. Важливо не втратити логічний зв’язок між частинами перекладу.
Крок № 5. Остаточне коригування перекладу з внесенням необхідних правок. Редагуючи текст бажано пам’ятати, що якщо одну і ту ж думку можна передати декількома способами, слід вибрати найкоротший. Також, якщо є слово іноземною мовою, яке можна замінити на еквівалентне слово з мови перекладу без шкоди для сенсу, то це необхідно зробити. При виконанні перекладу слід пам’ятати про терміни і назви, які повинні бути однозначними.
Крок № 6. Коректний переклад заголовка. Щоб коректно виконати переклад заголовка з урахуванням усіх специфічних особливостей науково – технічного тексту, його слід виконувати в останню чергу. Пов’язано це з тим, що заголовок повинен показувати смисловий зміст тексту.