Еквівалентні відповідності і терміни

У процесі перекладу тексту з однієї мови на іншу, співробітник бюро перекладів повинен знайти еквівалентні мовні відповідники. Серед доступних мовних засобів необхідно відшукати еквівалентні мовні одиниці, що відповідають оригіналу.
Еквівалентність у теорії і практиці перекладацької діяльності розуміють двояко. Частіше за все до поняття еквівалентності відносять різні відповідники слів і словосполучень оригіналу у конкретно взятому контексті. Іншими словами, еквівалентність – це всілякий правильно підібраний відповідник представленій одиниці перекладу. Таке тлумачення цього поняття перекреслює значуще розходження між видами словникових відповідників. Еквівалентом є рівноцінне співвідношення, яке найчастіше не залежить від контексту.
У процесі перекладу еквіваленти відіграють роль каталізаторів. Якщо готовити про усний переклад, їх значення має величезну важливість. Одиниці перекладу, які мають стале значення у рідній мові, аналізуються перекладачем і допомагають йому зрозуміти контекст і все висловлення разом, навіть якщо у ньому присутні зовсім не знайомі перекладачу слова. А якщо взяти для прикладу спеціальний переклад, там еквіваленти часто відіграють роль термінів.
У вітчизняній лінгвістичній літературі можна знайти певну кількість формулювань самого значення слова «термін», але суть більшої їх кількості у наступному. Термін – це слово або словосполучення, яке позначає поняття, яке важливе для даної наукової галузі, технічної, культурної чи соціальної.
Завдяки виразній семантичній показовості кордонів і специфічності понять, терміни легко можна відрізнити від повсякденного лексикону. Для більш точного вираження думки, необхідно використовувати точні значення слів, термін в свою чергу не просто зміцнює визначення назвою, він уточнює його і відокремлює від суміжних понять.
Чітке відображення систематизації понять дозволяє терміну виконувати свої мовні функції найкращим чином. Термін повинен виражати суть понять, а також залишатися нейтральним по змісту і характеризуватися стислістю. У рамках певної галузі знань, поняття і терміни, що їх закріплюють, мають систематизоване положення, що означає наявність родових понять, біля яких збираються видові поняття. Систематичність термінів дозволяє виявити зв’язки понять, збільшує семантичну чіткість і полегшує їх сприйняття і розуміння.
У термінах, які створюються на основі рідної мови, можна виявити буквальне і термінологічне значення. Буквальне значення терміна формується на основі значень мовних елементів, які беруть участь у створенні самого терміна. Зміст поняття, яке виражає термін – це термінологічне значення.
Терміни, чиї значення мають відповідності одне до одного, мають здатність виражати сутність понять. Буквальне і термінологічне значення термінів при відповідності одне одному показують справедливі зв’язки між поняттями. До семантично неправильних термінів відносяться ті, чиї буквальне і термінологічне значення не мають відповідностей.
Терміни, чиї буквальне і термінологічне значення яких мають протиріччя одне одному, називають повністю незадовільними. Незадовільні вони через те, що профанують справжні зв’язки між поняттями, не мають семантичної чіткості і дезорієнтують кінцевого читача.
Кожен перекладач знає, що правильний переклад термінів – завдання не з легких. Навіть беручи до уваги те, що всі терміни мають високу семантичну визначеність і самостійність, ніж повсякденна лексика, їх переклад може бути ускладненим як для новачка у галузі мовних послуг, так і для досвідченого професіонала. Для того, щоб спростити процес перекладу термінів, можна розмежувати їх по групах і підібрати певні принципи перекладу для кожної окремої групи. Всі терміни можна розбити на три групи:
Терміни, які позначають поняття іноземної дійсності, ідентичні поняттям рідної дійсності.
Терміни, які позначають поняття іноземної дійсності, яких немає у рідній дійсності, при цьому вони мають загальновідомі термінологічно-рівноцінні аналоги.
Терміни, які позначають поняття іноземної дійсності, які відсутні у рідній дійсності і не мають термінологічно-рівноцінних аналогів у рідній дійсності.
Щоб отримати коректний і грамотний переклад термінів першої групи, необхідно підібрати терміни, чиє значення відповідає іноземним поняттям, але позначає рідні поняття. Щоб виконати якісний переклад другої групи термінів, потрібно віднайти еквіваленти у поняттях рідної мови. Адекватний переклад для третьої групи термінів може бути досягнуто шляхом створення нових термінів, які повинні органічно вписуватися у відповідну термінологічну систему.