Варіантні відповідності слів

У різноманітних мовах значення слів мають різні визначення. Для деяких нових слів осново може стати одне і те саме значення. Деякі слова отримують нові значення і їх називають багатозначними. Одне і те саме багатозначне слово може бути представлене у різних контекстах і має здатність у реченні виступати у різних значеннях і зберігати їх за рамками речення.

Говорячи про багатозначність слів, варто звернути увагу на різницю між мовами. Для прикладу, візьмемо найбільш популярні у світі перекладу мови: англійську і російську. Різницю між цими мовами, культурою мов, традиційністю і мовленням, можна розтлумачити за допомогою порівняльної характеристики:

Англійська мова / Російська мова

Порядок слів в англійській мові практично фіксований, а змістові відтінки можуть виражатися за допомогою інших слів.

Велике змістове навантаження у російській мові несе порядок слів у реченні.

Зазвичай, на початку речення стоїть підмет. Важлива інформація завжди повідомляється на початку речення.

Багато речень починаються з додатку, а не з підмета. Часто в кінці речення повідомляється важлива інформація.

Наявні мінімальні розбіжності між розмовним і літературним стилем мовлення. У літературному стилі практично відсутні розбіжності між функціональними стилями.

Величезна різниця між літературною мовою і розмовним мовленням. Лексика і стилі мають великі відмінності.

Стиль англійської мови більш спокійний, нейтральний, передача емоцій відбувається стримано і розмірено.

Стиль російської мови достатньо експресивний і важкий.

Значення слів є значення контексту и виражається у ряді схожих, ідентичних контекстів і закріплюється за словом за рамками речення. У різних мовах одному словарному значенню можуть відповідати кілька значень слів.

В англійській мові наявна велика кількість багатозначних слів.

Складні слова і словосполучення частіше за все мають відповідники порівняно з простими словами.

Кожен перекладач, який працює з бюро перекладів або самостійно, знає, що найважливіше завдання для отримання високоякісного перекладу полягає у пошуку мінімальної одиниці перекладу у початковому тексті. Одна з найважливіших умов точності перекладу – точне визначення одиниць перекладу. Певною мірою саме поняття «одиниця перекладу» досить умовне. У працях Л.С. Бархударова представлено найбільш повне визначення, що ж таке «одиниця перекладу»:

«Це така одиниця, представлена у початковому тексті, для якої у тексті перекладу може бути знайдено відповідник, але частини, що становлять її, не мають відповідностей у перекладеному матеріалі». Найменша мовна одиниця у матеріалі вихідної мови, яка може і буде мати відповідники у матеріалі вихідною мовою – це і є одиниця перекладу. Мовна одиниця будь-якого рівня може бути одиницею перекладу. У процесі перекладу перекладач розділяє вихідний текст на відрізки різної величини, від одного слова до більшого епізоду, встановлюючи параметри одиниці перекладу. Слово, яке більше всіх зберігає контекстну незалежність, тим вірогідніше за все є мовною одиницею перекладу. Коли слово знаходиться у найближчій залежності від контексту, то словосполучення або просте речення, є одиницею перекладу. Коли слово має залежність від певної кількості контекстів, то весь вихідний текст повинен лежати в основі одиниць перекладу.