Використання словників при перекладі

У сучасній перекладацькій діяльності велика кількість слів має кілька значень, перекладач, що ідеально знає іноземну мову не в змозі запам’ятати їх всі. Пам’ять людини не може утримувати таку величезну кількість інформації, саме тоді на допомогу перекладачу приходять словники. Звертаючись до словника, перекладач отримує доступ до списку різноманітних значень одного і того ж слова, що дозволяє уникнути труднощів, що виникають при перекладі. Звичайно, бувають випадки, коли у словнику немає підходящого значення слова або виразу, тоді перекладач використовує вказане у словнику нормативне значення для пошуку підходящого слова.

Для того, щоб коректно працювати зі словником, у першу чергу необхідно досконало знати алфавіт і розуміти структуру самого словника. Щоб полегшити собі роботу, можна використовувати закладки. Кожен перекладач, працюючи з бюро перекладів або самостійно, знає, що варто дуже швидко закривати словник, якщо не зафіксовано потрібне слово, це призведе до повторного пошуку потрібних значень.

Всі словники можна розділити на дві основні групи: енциклопедичні і лінгвістичні. Енциклопедичні словники пояснюють зміст понять і значення предметів, явищ і подій. У свою чергу вони діляться на загальні та спеціальні. У загальних енциклопедичних словниках інформація про слова представлена в усіх галузях знань. А у спеціальних лише профільні галузі знань, такі як економічна, технічна тощо. У лінгвістичних словниках тлумачиться не предмет або явище, а саме слово, дається його характеристика як одиниці мови, цим вони відрізняються від енциклопедичних словників. У лінгвістичному словнику представлено кожне значення певного слова, якщо їх кілька, граматична і орфографічна характеристика, описується його стиль. Після, представлені приклади використання обраного слова у мові з різними значеннями.

У лінгвістичному словнику значення слова може бути пояснено двома способами: засобами тієї ж самої мови, з якої наведено слово, або засобами перекладу, тобто іншої мови. Це у свою чергу розділяє словники на одномовні і перекладні. Одномовні лінгвістичні словники можна розрізнити по тому, який мовний матеріал представлено і яким чином він опрацьовується: тлумачні, орфографічні, етимологічні, частотні, орфоепічні словники.

Кожен перекладач починає процес перекладу тексту з аналізу початкового матеріалу, що дозволяє отримати розуміння змістового вмісту, лише після цього перекладач може приступати до безпосередньої роботи над перекладом. Кваліфікований перекладач ніколи не почне процес перекладу, якщо іноземний текст зрозумілий «в загальних рисах».

Перед тим, як почати роботу над перекладом тексту, перекладач повинен прочитати його по абзацам. Завдяки цьому він зможе краще визначити контекстні зв’язки речень. Підготовка процесу перекладу починається з розбору речень. Якщо в тексті зустрічаються незнайомі слова, їх варто зіставляти зі змістовим значенням речення, що перекладається. Коли речення повністю зрозуміле, і у перекладача не виникає сумнівів стосовно його змістового наповнення, він може фіксувати його мовою перекладу. Щоб уникнути буквального перекладу, краще за все виконувати пошук варіантів значень слів, відволікаючись від тексту. Для отримання якісного перекладу, необхідно передати закладену у початковому тексті думку за допомогою найбільш природніх мовних формулювань. Після того, як думка повністю виражена, перекладач «звіряється» з початковим матеріалом. Для того, щоб перейти до наступного абзацу, перекладач повинен мати повну впевненість, що попередня думка виражена правильно і повністю. Після закінчення роботи над текстом, перекладач самостійно дає оцінку виконаній роботі, аналізуючи, чи достатньо точно передано зміст і чи отримано функціонально-стилістичну відповідність у перекладеному матеріалі, матеріалу початковому.

Особливу увагу перекладач повинен звернути на заголовок, який може містити приховані змістові елементи, саме тому, перекладач починає роботу над заголовком, коли весь текст готовий.

Якщо переклад виконується на рідну мову, перекладачу достатньо інформації, у зв’язку з чим, він вільно володіє рідною мовою і звертатися до словника немає необхідності. А ось виконуючи переклад на іноземну мову, перекладач не завжди може чітко визначити необхідне значення слова і тоді вимушений задіяти словник. Для того, щоб коректно обрати підходяще слово, перекладач повинен вивчити запропоновані у словнику значення і обрати підходяще по контексту.

За останні кілька років збільшилась кількість виданих багатомовних словників, які не так користуються попитом, як двомовні. Кожен рік, завдяки удосконаленню програмного забезпечення, з’являється величезна кількість електронних словників, але перекладач, який працює з текстами складної тематики, може гарантувати правильність і коректність тексту, лише якщо володіє неперевершеним умінням працювати зі спеціалізованими словниками.