Профпридатність і професійні вимоги для перекладачів

Поняття “професійна придатність” включає в себе природні передумови для реалізації перекладацької діяльності, враховуючи при цьому психологічний настрой. “Професійні вимоги” поняття ширше, воно включає в себе необхідний набір умінь і навичок. Деякі якості, які притаманні перекладачу, можуть розвиватися і вдосконалюватися вже вчасно процесу роботи в перекладацькій сфері.

Існує ряд загальноприйнятих якостей, які характеризують професійну придатність, до них відносять: хорошу пам’ять, мовну реактивність, психологічну стійкість, комунікабельність, порядність і вміння максимально швидко перемикатися з однієї мови на іншу без зупинок.

Мовна реактивність означає не вміння швидко говорити, а вміння ідеально сприймати чужу мову і швидко відтворювати свою на необхідній мові. Багато людей мають таку здатність від природи, але для успішної практики в світі перекладацьких послуг їм необхідно її систематизувати і вдосконалювати з кожним днем. Мовна реактивність у деяких людей може мати знервований характер. Для роботи в сфері усного перекладу, таким людям потрібно, навчиться контролювати свої емоції. Іноді бувають люди, які не в змозі розвинути в собі прискорену мову, їм не варто шукати роботу в сфері перекладацьких послуг.

Що стосується пам’яті людини, то кількість людей з феноменальною пам’яттю – мінімальна. Якщо розібратися, геніальна пам’ять перекладачеві не потрібна. У перекладача повинна бути професійна, тренована пам’ять, яка дозволяє пам’ятати важливу інформацію, а непотрібний матеріал швидко забувати. Довготривала пам’ять перекладача в бюро перекладів повинна вміщати величезний обсяг лексики на двох мовах. Пам’ять професійного перекладача відрізняється від пам’яті простої людини здатністю запам’ятовувати велику кількість мовних одиниць. Для роботи в сфері перекладацьких послуг, навіть людині з дуже хорошою пам’яттю, її необхідно постійно тренувати.

Уміння переключати увагу властиве людям багатьох професій. Вважається, що жінки можуть швидше переключаться, в порівнянні з чоловіками. Але при перекладі потрібен особливий вид переключення між мовами, так би мовити з цифрового кодування на вербальне кодування. Саме тому, у людей в сфері мовних послуг, схильність до швидкого переключення уваги переростає в стійкий навик.

Багато фахівців в сфері мовних послуг на перше місце в рейтингу необхідних професійних якостей ставлять психологічну стійкість, і це не випадково. З огляду на те, що перекладач протягом робочого дня може безперервно говорити, використовуючи реактивну швидкість мови, часто перемикається між мовами, постійно стежить за чужими думками, не маючи можливості висловити свої власні – все це сприяє психологічної перевантаженості. Психологічна стійкість включає в себе: стійкість до стресових ситуацій, вольові якості, врівноваженість, вміння перемагати і вирішувати складні професійні питання.

Комунікабельність характеризує прагнення вільно спілкуватися з різними людьми, нею володіють майже всі. Вона може бути обмежена в процесі формування особистості людини, через життєвий досвіду або особистого побажання. Це може привести до замкнутості людини. Але комунікація важлива для багатьох професій, в тому числі і для професії перекладача. Професійний перекладач знає, що він не просто експерт з мови, а ще й знавець двох культур і народів. Ще комунікабельність сприяє налагодженню контактів між різними сторонами, з її допомогою це проходить легше і простіше.

Порядність означає гарну освіту, широке коло знань і умінь та активне самонавчання. Перекладач завжди має справу з людьми абсолютно різних професій, різних поглядів на життя і з абсолютно різними уподобаннями. Це стосується і текстів, які мають різну тематику, стилістику і спеціалізацію.

Що стосується професійних вимог, то їх не дуже багато:

  1. Кожен професійний перекладач повинен мати правильно поставлений голос і вміти ним користуватися. У випадку перенапруги голосу, він повинен знати, як його відновити в найкоротші терміни.
  2. Відсутність дефектів мови і відмінна дикція є обов’язковими, для кожного професіонала мовної сфери.
  3. Уміння професійно володіти техніками перекладу обов’язкове для кожного, хто хоче досягти успіху на ниві перекладацької діяльності. До них можна віднести: мнемотехніку; вміння переключатися на різні типи кодування; мовну компресію; мовне розгортання; генералізацію; антонімічний переклад; компенсацію і т.д.
  4. Уміння працювати зі словниками та іншими джерелами відіграє важливу роль для фахівців в галузі перекладу.
  5. Володіння перекладацькою нотацією і вміння скорочувати не будуть зайвими.
  6. Розуміння основних типів текстів і володіння головними мовними жанрами є не менш важливою умовою успішності перекладача.
  7. Знати іноземну мову перекладач повинен майже на рівні білінгвіста.
  8. Постійне поповнення словникового запасу на двох мовах дозволить перекладачеві домогтися високих результатів у роботі.

 

Профпридатність і професійні вимоги для перекладачів обновлено: Серпень 30, 2017 автором: azurit